Wat is podotherapie?

Een podotherapeut behandelt klachten aan of in uw voeten en enkels. Voetproblemen kunnen echter ook leiden tot knie, heup, en rugklachten. Ook dan zal de podotherapeut, door middel van een uitgebreid onderzoek, de oorzaak van uw klachten achterhalen.
Een podotherapeut behandelt onder meer:

 • Standafwijkingen van de voeten;
 • Standafwijkingen van de tenen of nagels;
 • Voetklachten als gevolg van overbelasting;
 • Knie-, heup-, rugklachten ten gevolge van een verkeerde voetenstand en/of verkeerd looppatroon;
 • Sportblessures;
 • Ingegroeide teennagel(s);
 • Terugkerende likdoorns of overmatige eeltvorming;
 • Specifieke stand- en houdingsklachten bij kinderen;
 • Specifieke stand- en houdingsklachten bij ouderen;
 • Specifieke voetproblemen bij Diabetes Mellitus;
 • Specifieke voetproblemen bij Reumatoïde Artritis.
De bevoegdheid tot het voeren van de titel podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geaccrediteerde HBO-opleiding (met bachelor degree) voor podotherapeuten hebben afgerond, zoals geregeld in art.34 van de wet BIG. Hiermee is de beroepstitel wettelijk beschermd en mag niemand zich dus ‘zomaar’ podotherapeut noemen.

 

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) bevordert de ontwikkeling en kwaliteit van podotherapie. Zo ziet de NVvP er bijvoorbeeld op toe, dat alle praktijken voldoen aan het Praktijkkeurmerk van de NVvP. Tijdens de praktijkkeuring die minimaal eens per 5 jaar plaatsvindt, wordt er beoordeeld op de volgende onderwerpen: Praktijkinrichting, Hygiëne en infectiepreventie, Patiëntenperspectief, Professionele ontwikkeling en innovatie, Statusvoering en Evaluatie van zorg.
Een belangrijk onderdeel van dit praktijkkeurmerk is een dossieronderzoek. Tijdens dit onderzoek worden, door de auditors, patiëntdossiers beoordeeld op inhoud en verslaglegging. De auditor zal geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van patiënten. Tevens heeft de auditor geheimhoudingsplicht. Dit dossieronderzoek wordt steeksproefsgewijs uitgevoerd. De praktijk weet van te voren dus niet welke dossier op inhoud worden gecontroleerd. Bent u patiënt en heeft u ondanks de anonieme werkwijze toch bezwaar tegen deelname? Dan kunt u dit bij ons melden en wordt u dossier afgesloten voor dergelijk onderzoek.

Op 07-09-2021 heeft Podotherapie InKa haar Praktijkkeurmerk behaald met een: 9.0

Om de kwaliteit van de podotherapeutische zorg binnen Podotherapie InKa te waarborgen zijn onze podotherapeuten:

 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten;
 • In het bezit van een beschermde opleidingstitel onder de wet BIG artikel 34;
 • In het bezit van een unieke AGB-zorgverleners code geregistreerd bij Vektis;
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici als kwaliteit geregistreerd (meer info zie beneden);
 • Verplicht bij- en nascholing op HBO-niveau te volgen, geaccrediteerd door stichting ADAP;
 • Op de hoogte van richtlijnen zoals Methodisch Handelen, Hygiëne en Minimum Inrichtingseisen en conformeren ze zich hieraan.

Meer informatie over de NVvP

Voor alle paramedisch beroepen is er een ‘Kwaliteitsregister Paramedici’. Dit kwaliteitsregister zorgt voor kwaliteitsbewaking van paramedische beroepen. Het ziet er op toe dat paramedici voldoen aan een aantal eisen betreffende opleiding, werkervaring en verplichte nascholing. Uiteraard is ook Podotherapie InKa hierbij aangesloten.

Meer informatie over het Kwaliteitsregister Paramedici.