Tarieven, regelgeving en privacy

Tarieven en Vergoedingen

Behandelingen door de podotherapeut worden geheel of gedeeltelijk vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering.
Klik hier voor een overzicht van vergoedingen van de meest voorkomende zorgverzekeraars. Voor meer informatie informeer bij uw zorgverzekeraar.

Tijdens uw eerste bezoek worden uw klachten uitgebreid in kaart gebracht. U heeft de keuze tussen een standaard of uitgebreid onderzoek. De kosten hiervan variëren tussen €75,- en €95,-.
Voor een reguliere voetklacht is een standaard onderzoek meestal voldoende.
Bij het uitgebreide onderzoek reserveren we meer tijd in de agenda. Op deze manier hebben we de mogelijkheid om extra onderzoek te doen bij bijvoorbeeld complexe klachten, of kan de podotherapeut u uitgebreider adviseren over bijvoorbeeld schoeisel.
Wij zien regelmatig 2nd opinion’s en bij deze groep adviseren we meestal om te kiezen voor het uitgebreidere onderzoek. Op deze manier hebben we meer tijd om uw klachten en evt. gemaakte hulpmiddelen van een andere therapeut goed te onderzoeken.

Na afloop van het onderzoek bespreken we met u de oorzaak van uw klachten en het mogelijke behandelplan. Ook informeren we u over de kosten en eventuele vergoedingen hiervan. Indien u akkoord bent met ons therapie voorstel kan de behandeling worden gestart.
Lees hier onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Onze podotherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en kwaliteitsgeregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding bij uw aanvullende zorgverzekering.

 

Privacy

Binnen onze praktijk worden persoongegevens gebruikt en opgeslagen. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) en uw wettelijke privacy rechten kunt u lezen in onze Privacyverklaring. Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

 

MDR

Alle medische hulpmiddelen (denk aan heupimplantaat, zwangerschapstest) vallen onder de Wet medische hulpmiddelen.
De Europese Commissie heeft in 2011 besloten om de bestaande EU-richtlijnen ingrijpend te herzien. Vanaf 26 mei 2021 is de Medical Devices Regulation of Verordening medische hulpmiddelen (“MDR” genoemd) geïntroduceerd om patiëntveiligheid te vergroten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat innovatieve medische hulpmiddelen op gecontroleerde wijze beschikbaar blijven voor de patiënt.

Ook podotherapeutische hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen en ortheses vallen onder het begrip ‘medisch hulpmiddel’ en moeten dus voldoen aan de MDR. Uiteraard voldoet Podotherapie InKa aan deze regelgeving. Onze producten worden geregistreerd, er wordt een risicoanalyse gedaan en we hanteren een kwaliteitsmanagement systeem zorgt ervoor dat wij de kwaliteit te allen tijde kunnen waarborgen. Onze hulpmiddelen vallen onder risicoklasse 1, op maat gemaakte medische hulpmiddelen.

Voor u als patiënt houdt dit in dat u, naast de reguliere informatie en gebruiksaanwijzing over een betreffend hulpmiddel, nu ook een ‘verklaring hulpmiddel op maat’ ontvangt. Tevens is uw hulpmiddel gecodeerd zodat we ten alle tijden de herkomst, gebruikte materialen en werking kunnen achterhalen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.