Corona Update

07-11-2021
Corona Update!
Vanaf maandag 8 november is het dragen van een mondkapje
weer verplicht binnen onze praktijk. Onze maatregelen nog even op een rijtje:
• Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 13 jaar.
• Bij griepklachten verzoeken we u, uw afspraak te verzetten. Bij verkoudheidsklachten (zonder koorts) kan uw afspraak alleen doorgaan wanneer u voorafgaand aan de afspraak een Corona (zelf)test doet. Wij vernemen de uitslag graag voorafgaand aan uw afspraak.
• Wij hoeven niet te controleren op QR code.
• Daar waar de 1,5 meter regel niet mogelijk is, hebben wij kuchschermen geplaatst.
• Waar mogelijk beperken wij het aantal contactmomenten; hulpmiddelen kunnen worden opgestuurd en een controle-moment kan plaatsvinden d.m.v. een videoconsult, telefonisch of per email.
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Maak gebruik van de handdesinfectie in de wachtkamer en houdt 1,5 meter afstand waar mogelijk.
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
Dankjewel voor u medewerking!

27-06-2021
Update!
Het dragen van een mondkapje is bij Podotherapie InKa niet meer verplicht. Wel blijven onze schermen voorlopig hangen, schudden we helaas nog geen handen en blijven onze desinfectiemaatregelen gelden. Ook vragen we u, uw afspraak te verzetten bij gezondheidsklachten.
Voelt u zich toch prettiger met een mondkapje? Dan mag dat uiteraard en zullen wij dit ook doen indien u dit wenst!

 

24-02-2021
Podotherapeutische zorg is mogelijk, ook in Corona-tijd. Wij hanteren de regels van het RIVM en hanteren het beleid dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Beantwoord u één van de onderstaande vragen met een ‘ja’, dan verzoeken wij u, om uw afspraak kosteloos te annuleren. Als alternatief kunnen we u een telefonisch/videoconsult aanbieden of u afspraak uitstellen.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 10 dagen geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie of bevindt u zich nog in een quarantaine-periode?

Extra praktijkmaatregelen:

• Wij hanteren de 1,5 meter-regel. Indien dit niet mogelijk is hanteren we een barrière. Dit (afhankelijk van de situatie) in de vorm van: mondkapje, gelaatscherm of kuchscherm.
• Het aantal contactmomenten wordt (indien mogelijk) beperkt; hulpmiddelen kunnen worden opgestuurd en een controle-moment kan plaatsvinden d.m.v. een videoconsult, telefonisch of per email.
• Maak gebruik van de handdesinfectie in de wachtkamer en volg de instructies van uw podotherapeut. Mondkapje is wenselijk.
• Kom alleen naar uw afspraak (1 begeleider toegestaan mits noodzakelijk).
• Draag (indien mogelijk) schoenen en sokken die u zelf aan/uit kan trekken.
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
• Bezoekt u onze praktijk zonder afspraak? Dan zijn wij verplicht om uw gegevens te noteren in geval van noodzakelijk contactonderzoek.|
• Vanwege de ventilatie staat onze voordeur open, hindert dit u; neem dan plaats in het achterste gedeelte van onze wachtkamer.
• In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie, hanteren we aanvullende hygiënemaatregelen  en zijn er kuchschermen geplaatst. Onze podotherapeuten werken alleen als ze gezond zijn.

Wij rekenen op uw begrip!

Publicatiedatum: 24-02-2021


Terug naar overzicht